Impozit profit reinvestit 2023
|

Impozit profit reinvestit 2023

Impozit profit reinvestit 2023. Impozitul pe dividende. Începând cu ianuarie 2023, regimul fiscal pentru microîntreprinderi va suferi modificări majore. Așadar, anul nou care se apropie impune o planificare anterioară care ar trebui realizată până la finalul anului 2022, astfel încât companiile să se adapteze la numeroasele modificări ale Codului Fiscal. În săptămânile ce urmează, vom publica articole prin care vom analiza în parte fiecare Titlu din Codul fiscal care suferă modificări de care trebuie să țină cont contribuabilii. Așadar, vom acoperi doar modificările ce intră în vigoare începând cu anul următor, analizând Impozitul pe profit, Impozitul pe venitul microîntreprinderilor, Impozitul pe venit, Contribuțiile sociale obligatorii, Taxa pe valoare adaugată și Impozitul și taxele locale.

 Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022.

În ceea ce privește Titlul II – Impozitul pe profit, considerăm că trebuie menționate următoarele:

Impozit profit reinvestit 2023. În prezent, facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit se aplică doar pentru echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare (cele din subgrupa 2.1 și clasa 2.2.9 din Catalogul mijloacelor fixe), programe informatice, precum și pentru dreptul de folosire a programelor informatice. Prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022, se modifică aria de aplicare a scutirii, mai precis se extinde, fiind scutit de impozit și profitul reinvestit în active utilizate în activitatea de producție și procesare, precum și în activele reprezentând retehnologizare. Acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 120 de zile de la publicarea Ordonanței nr. 16/2022. Așadar, până în data de 14 noiembrie 2022, ordinul ministrului va fi publicat în Monitorul Oficial.

În același titlu se încadrează și două dintre cele mai importante modificări, referitoare la impozitul pe dividende:

  • În primul rând, cota de impozit aplicată asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române crește de la 5% la 8%. O creștere identică a impozitului aplicat dividendelor distribuite persoanelor fizice se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023, majorare pe care o vom acoperi în articolul ce cuprinde modificările aduse Titlului IV – Impozitul pe venit.
  • În al doilea rând, conform vechii reglementări, cota de impozit nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative și organismelor de plasament colectiv fără personalitate juridică. Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări, respectiv din 1 ianuarie 2023, Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 prevede că începând cu această dată, cota de impozit se va aplica și dividendelor distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative. Această modificare va fi prevazută expres în alin. (5) al art. 43 din Codul fiscal.

Pentru alte modificări aduse legislatiei fiscale, poți urmari articolele pe paginile noastre de LinkdIn și Facebook sau pe site-ul nostru

Razvan Avram – OTD Lawyers

Distribuie articolul

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *