ESG sau cum pot face companiile diferența în ramurile în care activează
| | |

ESG sau cum pot face companiile diferența în ramurile în care activează

ESG sau cum pot face companiile diferența în ramurile în care activează. Conceptul ESG (Environmental, Social and Governance) este din ce în ce mai prezent în strategia de activitate a companiilor. ESG este utilizat, în multe cazuri, și ca un indicator al performanței unei companii vizate, indicator care poate cântări mult, atât în formarea deciziei de colaborare și/sau investiție a unei alte entități juridice cu privire la compania vizată, precum și în formarea deciziei potențialilor clienți ai companiei vizate.

Cu alte cuvinte, o  companie este evaluată nu doar în funcție de bunurile sau serviciile pe care le livrează sau după performanțele finaciare înregistrate într-o perioadă determinată, ci și după felul în care sunt livrate, având o importanță deosebită dacă desfașoară și dezvoltă o activitate în acord cu bunele practici și standardele internaționale privind conştientizarea problemelor de mediu, sociale şi de guvernanţă corporativă.

Ca atare, companiile care aderă la standarde de mediu, sociale și de guvernare corporativă fac, de regulă, o misiune din promovarea unui comportament etic în aceste trei domenii, implementând diverse soluții, tactici și strategii menite să genereze un impact pozitiv și de durată, sporindu-și astfel încrederea și șansele de a se dezvolta și de a avea succes într-o piață hiper-concurențială și în continuă schimbare. O strategie pe care companiile o abordează- de regulă cele care au suficiente fonduri spre a le aloca în acest sens- este de a se implica (inclusiv prin acordarea de sponsorizări sau prin crearea și furnizarea de materiale și programe educaționale) în proiecte cu impact social și de mediu.

Totuși, metodele cele mai uzitate și de la care ar fi bine să porneasca orice companie în scopul conformarii cu standardele ESG sunt crearea și implementarea de politici interne, aplicabile la nivel de companie sau de grup de companii, prin care sa stabilească reguli de conduită și bune practici și, deopotrivă, să sancționeze comportamentele adverse și vătămătoare ale căror consecințe ar putea duce la destabilizarea mediului înconjurator, a segmentului de piață în care activează și chiar a societății civile ca atare.

Pentru o mai bună înțelegere a necesității unor astfel de politici, vom oferi următorul exemplu, aleatoriu: X detine 20% din cota de piață în domeniul în care activează,  Retail; în urma unui audit financiar se constată că administrarea fondurilor societății s-a facut în mod nediligent, existând inclusiv suspiciuni rezonabile cu privire la încheierea unor contracte preferențiale cu entitați terțe, contracte de pe urma cărora ar fi beneficiat, in mod indirect, persoane aflate în diverse poziții de conducere în cadrul X și din pricina carora a scăzut inclusiv calitatea bunurilor vândute de X, generând, indirect, consecințe asupra mediului din pricina cantității de deșeuri provenite ca urmare a perisabilității bunurilor nevândute. Totodată, s-a mai descoperit că practicile persoanelor care au beneficiat din încheierea contractelor păgubitoare erau cunoscute la nivelul salariaților companiei, însă aceștia nu au luat atitudine de teama represaliilor (harțuire morală, mutarea pe altă funcție, concedierea etc.). Consecința  majoră, printre altele, a acestor descoperiri a fost pierderea unei importante finațări care ar fi ajutat X să se modernizeze și să își eficientizeze costurile.

Din exemplul furnizat putem identifica o serie de riscuri la care se poate expune o companie care nu are implementate politici ESG, precum și o serie de beneficii a celor care au in vedere acest concept:

Riscuri:

 • Accesul îngreunat sau chiar pierderea unor surse de finanțare;
 • Scăderea reputației companiei și a gradului de încredere pe care îl au investitorii și clienții, inclusiv cei potențiali, generând mari pierderi de profit;
 • Pierderea angajaților și/sau îngreunarea procesului de recrutare;
 • Scaderea cotei de piață care poate duce la disponibilizări și la creșterea ratei șomajului;
 • Afectarea mediului înconjurător pe termen lung sau chiar în mod ireversibil etc.

Beneficii:

 • Prevenirea și combaterea poluării și a distrugerii mediului înconjurător;
 • Creșterea calității bunurilor și serviciilor oferite;
 • Promovarea concurenței loiale;
 • Promovarea unui mediu de lucru sănătos și atractiv, care conduce la atragerea și retenția de personal pregătit, loial și motivat;
 • Crearea de noi locuri de muncă;
 • Creșterea competitivității în piață și a marjelor de profit;
 • Accesul mai facil la surse de finanțare;
 • Captarea și loializarea clientelei etc.

ESG sau cum pot face companiile diferența în ramurile în care activează. Pentru informații suplimentare cu privire la politicile, măsurile tehnicile și tacticile ce pot fi implementate pentru a fi în conformitate cu standardele ESG (”ESG Compliant”), poți lua legătura cu echipa noastră de avocati specializați.

De asemenea, poți urmări articole de interes pentru afaceri pe paginile noastre de LinkdIn și Facebook sau pe site-ul nostru.

Av. Alina Ușurelu – OTD Lawyers

Distribuie articolul

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *