Expertize

 • Dispozitive medicale
 • Medicamente
 • Cosmetice
 • Suplimente alimentare
 • Produse alimentare destinate unor nevoi medicale speciale
 • Novel Food
 • Autorizații specifice
 • Malpraxis medical
 • Propuneri legislative în domeniul sănătate & farma
 • Litigii
 • Vezi mai mult

 • Documente dosar de personal
 • Regulament intern
 • Reprezentantul salariaților. Negocieri colective
 • Contractul colectiv de muncă
 • Delegarea. Detașarea. Avize de detașare
 • Concediere colectivă
 • Forme atipice de muncă
 • Internship
 • Formare profesională
 • Protejarea maternității la locul de muncă
 • Transfer de personal
 • Politici de personal
 • Indemnizații & beneficii pentru angajați
 • Avize de muncă și permise de ședere în scop de muncă, decizii de returnare
 • Audit în materie de relații de muncă
 • Suport în cadrul controalelor ITM, IGI
 • Training și programe de instruire pentru Departamentul de Resurse Umane
 • Litigii de dreptul muncii
 • Vezi mai mult

 • Audit privind protecția datelor
 • Implementare plan de conformare a operatorului de date cu caracter personal
 • Implementare plan de conformare pentru site de prezentare și magazin online
 • Măsuri tehnice și organizatorice
 • Suport în relația cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Training-ul personalului
 • Responsabilul cu protecția datelor
 • Litigii protecția datelor
 • Vezi mai mult

 • Francizare
 • Distribuție exclusivă
 • Distribuție selectivă
 • Joint venture
 • Termeni și Condiții B2C și B2B
 • Vezi mai mult

 • Înființare societăți. Organizare și administrare
 • Reprezentanţe, filiale, sucursale
 • Funcționare organe de conducere. Drepturi asociați și administratori
 • Modificări ale societăților
 • Suspendarea activității
 • Lichidare voluntară și dizolvare
 • Litigii
 • Vezi mai mult

 • Mărci
 • Brevete
 • Desene și modele
 • Indicații geografice
 • Programe pentru calculator, opere literare & organisme de gestiune colectivă
 • Drepturi de autori & drepturi conexe
 • Nume de domeniu
 • Licențiere/cesiune drepturi de proprietate intelectuală
 • Secrete comerciale & know how
 • Cereri de intervenție vamală
 • Litigii
 • Vezi mai mult

 • Spoturi TV & radio
 • Comunicări comerciale online & offline
 • Promoții
 • Concursuri
 • Influenceri
 • Training și programe de instruire pentru Departamentul de Marketing
 • Vezi mai mult

 • Elaborare program de conformare pentru întreprinderi
 • Elaborare program de conformare pentru asociațiile de întreprinderi
 • Control fuziuni
 • Politica de clemență
 • Suport în relația cu Consiliul Concurenței
 • Training și programe de instruire pentru angajați
 • Litigii dreptul concurenței
 • Vezi mai mult

 • Etichetare
 • Conformitatea și securitatea produselor și serviciilor
 • Garanția produselor și serviciilor
 • Suport în relația cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • Propuneri legislative în domeniul protecției consumatorilor
 • Litigii dreptul consumatorului
 • Vezi mai mult

 • Analiză pre-insolvență
 • Deschidere procedură insolvență/faliment
 • Atragere răspundere administrator
 • Reorganizarea activității
 • Administrarea societăților aflate în procedura insolvenței
 • Faliment și lichidare judiciară
 • Vezi mai mult

 • Notificări/somații de plată debitori
 • Acorduri/angajamente de plată
 • Litigii recuperări creanțe
 • Monitorizare creanțe, inclusiv în etapa executării silite
 • Recuperare internațională creanțe
 • Vezi mai mult

Formular de intrebari

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui formular vor fi prelucrate exclusiv pentru a te contacta în vederea furnizării răspunsului la solicitarea pe care ne-ai adresat-o. Pentru mai multe informații te invităm să parcurgi în integralitate Politica de Confidențialitate.