Francizare și Distribuție. Asocieri de tip joint venture

Indiferent de natura parteneriatelor strategice pentru care companiile optează în decursul activității, este esențial ca abordarea asupra contractelor să fie una multidisciplinară, prin care să se urmărească oferirea unei imagini complete asupra parteneriatului.

Echipa noastră de avocați specializată in domeniul proprietății intelectuale și  concurență oferă o gamă largă de servicii dedicate parteneriatelor de afaceri strategice.

În ceea ce privește dezvoltarea pachetelor de franciză, echipa noastră poate oferi suport prin redactarea contractului de franciză și a manualului operațional. Contractul de franciză are o fizionomie particulară, având clauze specifice, care trebuie corelate cu legislația din domeniul concurenței, a proprietății intelectuale sau cu cea din domeniul dreptului muncii. Este esențială cunoașterea domeniilor conexe, dar și a practicii în domeniul francizelor. La fel de important în materie de francizare este verificarea francizorului înainte de a semna contractul de franciză. Un raport de due diligence va asigura potențialul francizat că afacerea în care intenționează să intre este una sigură din punct de vedere juridic.

Asocierea de tip joint venture poate reprezenta forma ideală prin intermediul căreia două entități participă cu bunuri ori servicii din patrimoniul propriu în vederea derulării în comun a unor activități. Acest concept este tot mai des întâlnit în practică, astfel încât cunoașterea mecanismului acestui tip de asociere este foarte importantă.

Tipuri de operațiuni în cadrul cărora echipa noastră de avocați poate oferi suport legal:

redactare/revizuire contracte de franciză;

negociere a contractelor de franciză;

redactare/revizuire a manualului operațional al francizatului;

redactare rapoarte de diligență juridică (due diligence) pentru analiza eventualelor probleme ce ar putea apărea în cadrul relației francizor – francizat prin raportare la reglementările aplicabile, inclusiv prin raportare la regulile de concurență, publicitate etc;

monitorizarea mărcii/mărcilor francizorului;

redactare și/sau completare ori revizuire contracte de asociere în participație (joint venture);

redactare și/sau revizuire contract de distribuție (inclusiv distribuție selectivă);

redactare acorduri de confidențialitate în vederea inițierii negocierilor cu posibili parteneri contractuali, în cadrul cărora vor fi dezvăluite drepturi de proprietate intelectuală, secrete comerciale etc specifice francizei;

redactare raporte de diligență juridică (due diligence) pentru analiza eventualelor probleme ce ar putea apărea în cadrul rețelei de distribuție, inclusiv prin raportare la regulile de concurență, proprietate intelectuală etc;

redactare plan de conformare la regulile de concurență în conformitate cu cerințele Consiliului Concurenței, suport în implementare și training angajați; – redactare documente necesare și reprezentare în cadrul litigiilor având ca obiect încălcarea contractelor de franciză sau joint-venture;\

Vezi si:
Servicii juridice în materie de proprietate intelectuală pentru francize
Servicii juridice în materie de concurență pentru francize
Servicii juridice în materie de protecție a datelor & DPO externalizat pentru francize
Servicii juridice în materie de dreptul muncii pentru francize
Training pentru angajații din cadrul francizelor
Litigii francize & joint venture

Formular de intrebari

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui formular vor fi prelucrate exclusiv pentru a te contacta în vederea furnizării răspunsului la solicitarea pe care ne-ai adresat-o. Pentru mai multe informații te invităm să parcurgi în integralitate Politica de Confidențialitate.