Protecția datelor

cu caracter personal

Deja nu mai este o noutate faptul că protecția datelor cu caracter personal reprezintă un punct de interes major pentru orice afacere, nu numai pentru că siguranța datelor cu caracter personal este extrem de importantă, ci și pentru că lipsa conformării a dus la aplicarea de sancțiuni la nivelul autorităților de supraveghere europene.

Avocatii noștri nu oferă doar servicii de implementare și confomare la cerințele GDPR (General Data Protection Regulation), ale legislației naționale și la bunele practici aplicabile segmentului în care activează sau de audit, putând fi implicați și în mod activ în societate, în vederea exercitării funcției de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO – Data Protection Officer).

Tipuri de operațiuni în cadrul cărora echipa noastră de avocați poate oferi suport legal:

suport în realizarea auditului intern preliminar sau periodic la nivelul întregii societăți, inclusiv la nivelul fiecărui departament;

elaborarea planului de conformare la nivel de companie/departament;

suport în analiza și actualizarea măsurilor tehnice și oranizatorice implementate;

suport în desemnarea responsabilului cu protecția datelor (DPO) sau exercitarea funcției de responsabil cu protecția datelor (DPO) extern;

redactarea de note de informare a salariaților și a aplicanților pentru un post disponibil în cadrul companiei, a clienților/partenerilor, a vizitatorilor, acorduri specifice, politici interne și revizuire documente adoptate deja la nivelul societății în vederea completării cu clauze specifice privind protecția datelor cu caracter personal;

redactarea politicilor pentru site de prezentare sau magazin online în vederea asigurării conformității;

suport în elaborarea evidenței activităților de prelucrare (registrul de prelucrare);

suport în elaborarea analizei activităților de prelucrare (LIA – Legitimate Interest Assessment) sau a evalării impactului asupra protecției datelor (DPIA – Data Protection Impact Assessment);

suport în elaborarea planurilor de instruire a salariaților din fiecare departament al societății;

suport în vederea evaluării partenerilor comerciali cu privire la conformarea la cerințele legale și bunele practici aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal;

suport în consultarea angajaților cu privire la implementarea de sisteme ce presupun prelucrări de date în spațiile în care desfășoară activitate;

redactarea și implementarea procedurilor de acces în companie;

suport în identificarea măsurilor legale în materie de supraveghere video și geolocalizare;

suport în identificarea fluxului operațional al prelucrării de date cu caracter personal;

suport pentru managementul și administrarea companiei: implementarea de clauze specifice în actul constitutiv, numirea unui responsabil (DPO – Data Protection Officer, responsabilul propriu-zis sau DPC – Data Protection Counsel, un consultant specialist) etc;

suport pentru departamentul juridic, financiar, resurse umane, marketing, vânzări, achiziții etc cu privire la activitățile care presupun prelucrări de date cu caracter personal (prelucrarea datelor în cadrul cercetărilor disciplinare, monitorizarea video a angajaților, publicarea fotografiilor angajaților pe rețele de socializare, organizarea de concursuri și campanii, abonarea la newsletter, înregistrarea convorbirilor din call-center etc);

litigii având ca obiect protecția datelor cu caracter personal, în care asigurăm asistență și reprezentare atât pentru operatorii de date (persoanele împuternicite) cât și pentru persoanele vizate.

Vezi si:
Servicii juridice în materie de proprietate intelectuală
Servicii juridice în materie de publicitate, marketing & promoții/concursuri
Servicii juridice în materie de healthcare & medical
Servicii în materie de dreptul consumatorului & retail
Servicii juridice în materie de dreptul muncii, dreptul imigrației și mobilitate internațională
Servicii juridice în materie de concurență
Francizare, distribuție, joint venture

Ai o întrebare?

Completează formularul de mai jos și te vom contacta cât de curând.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui formular vor fi prelucrate exclusiv pentru a te contacta în vederea furnizării răspunsului la solicitarea pe care ne-ai adresat-o. Pentru mai multe informații te invităm să parcurgi în integralitate Politica de Confidențialitate.