Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici parlamentari
|

Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici parlamentari

Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici parlamentari. Separat de cadrul legal general prevăzut de Codul Muncii în materie de abateri disciplinare, există mai multe acte normative care reglementează un regim sancționator diferit pentru anumite categorii de personal. Este cazul răspunderii disciplinare a pesonalului didactic, a funcționarilor publici, a arhitecților, a asistenților medicali și moașelor, personalului cultelor…