Regulamentul intern – obligatoriu pentru angajator?
|

Regulamentul intern – obligatoriu pentru angajator?

Regulamentul intern sau documentul identificat adesea în practică sub denumirea de “regulament de ordine interioară “ ori “regulament intern de organizare și funcționare“ (un mix al unor noțiuni terminologice specifice mai multor instituții) are un rol esențial în reglementarea concretă a relațiilor de muncă la nivelul unei societăți. Acest document reprezintă principalul instrument care asigură…