Georgiana Trifan

Georgiana Trifan – Co-Managing Partner

RO: Georgiana a absolvit studiile de licență în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București. A urmat două programe de studii universitare de masterat în cadrul aceleiași instituții, deținând o diplomă de master în Dreptul muncii, relații de muncă și industriale și una în Drept Fiscal. În prezent, Georgiana este avocat definitiv în cadrul Baroului București.

Expertizele în care Georgiana are o experiență relevantă și în care își desfășoară în prezent activitatea profesională vizează protecția datelor cu caracter personal, healthcare & medical, dreptul publicității, dreptul consumatorului & retail, oferind clienților consultanță juridică și reprezentare în fața autorităților și a instanțelor de judecată.

Georgiana este co-autor al cărții “GDPR pentru afaceri. Un ghid eficient pentru companii”. De asemenea, a publicat numeroase articole de specialitate în diverse reviste de drept sau site-uri dedicate dreptului precum Revista Română pentru protecția și securitatea datelor cu caracter personal, Universul Juridic etc.

Printre proiectele relevante în cadrul activității sale se numără:

– Consilierea unuia dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuției de suplimente alimentare, OTC si produse cosmetice, lider în materie de investiție în bugetul de publicitate în România, cu privire la multiple proiecte de publicitate TV, radio și online;

– Consilierea unuia dintre cei mai importanți producători de echipamente electronice din România (telefoane smart, televizoare, sisteme smart home, tablete, laptopuri și alte gadget-uri) în materie de negocieri contractuale și implementarea unui plan de conformare la cerințele legale aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal;

– Consilierea celor mai mari importatori și distribuitori de dispozitive medicale din România în materie de obținere/modificare a autorizațiilor specifice domeniului de activitate și aspecte uzuale în cadrul activității cu dispozitive medicale;

– Consilierea unui important producător de cosmetice din România în vederea dezvoltării unei rețele de distribuție selectivă;

– Consilierea mai multor companii din sectorul producție alimentară/asociații de profil în materie de structurare, redactare și suport implementare strategii parteneri comerciali, implementare plan de conformare la cerințele și bunele practici aplicabile în materie de protecția datelor, suport în materie de proiecte/inițiative legislative.

ENG: Georgiana graduated from the Faculty of Law at the University of Bucharest. She completed two Master’s degrees at the same institution, a Master’s degree in Labour, Labour Relations and Industrial Law and a Master’s degree in Tax Law.

The areas of expertise in which Georgiana has relevant experience and in which she is currently active include data protection, healthcare & medical, advertising law, consumer & retail law, providing clients with legal advice and representation before authorities and courts.

Georgiana is co-author of the book “GDPR for Business. An effective guide for businesses”. She has also published numerous articles in various law journals or websites, such as “Revista Română pentru protecția și securitatea datelor cu caracter personal”, “Universul Juridic” etc. Relevant projects:


– advising one of the largest players in the distribution sector of dietary supplements, OTC and cosmetics, leader in terms of advertising budget investment in Romania, on several TV, radio and online advertising projects;


– advising one of the most important manufacturers of electronic devices in Romania (smartphones, TVs, smart home systems, tablets, laptops and other gadgets) on contract negotiations and the implementation of a compliance plan with the applicable legal requirements regarding the protection of personal data;


– advising the largest importers and distributors of medical devices in Romania on obtaining/modifying authorisations specific to the field of activity and on common issues in the medical device business;


– advising a major Romanian cosmetics manufacturer on the development of a selective distribution network;


– advising several companies/associations in the food production sector in terms of structuring, drafting and supporting the implementation of strategies for commercial partners, implementation of a compliance plan with the requirements and best practices applicable in terms of data protection, support in terms of projects/legislative initiatives.

 • Regulatory
 • Farma & Medical
 • Protecția datelor cu caracter personal & Privacy
 • Publicitate, marketing & promoții/concursuri
 • Dreptul consumatorului & Retail
 • Farma & medical
 • Automotive
 • Educație
 • IT
 • Food, Fitness & Nutriție
 • Fashion & Beauty
 • Media & Publicitate
 • Retail
 • Entertainment
 • Shop online & marketplace

Formular de intrebari

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui formular vor fi prelucrate exclusiv pentru a te contacta în vederea furnizării răspunsului la solicitarea pe care ne-ai adresat-o. Pentru mai multe informații te invităm să parcurgi în integralitate Politica de Confidențialitate.