Dreptul consumatorului

Dreptul consumatorului s-a dezvoltat în scopul de a proteja consumatorul în raporturile sale cu societățile care activează în piață. De aceea este esențial ca operatorii economici să cunoască și să aplice în mod corect legislația care reglementează relațiile profesioniști – consumatori.

Plecând de la dreptul de informare care vizează anumite categorii de produse sau servicii, etichetarea, prețul și până la publicitatea online, televizată sau radiodifuzată, sunt de avut în vedere o serie de acte normative a căror aplicare corecta poate reduce din riscurile asociate investigațiilor derulate de către autoritățile competente.

Tipuri de operațiuni în cadrul cărora echipa noastră de avocați poate oferi suport legal:

suport în materie de informare corectă și completă a consumatorilor (ex. garanții, termene de livrare, produse neconforme etc);

stabilirea condițiilor generale ale contractelor încheiare între profesioniști și consumatori și redactarea contractelor, inclusiv a celor privind vânzarea la distanță (termeni și condiții pentru magazinele online);

suport în ceea ce privește practicile comerciale reglementate (ex. publicitatea, vânzarea la distanță etc);

consultanță privind conformitatea și securitatea produselor și serviciilor;

consultanță privind garanțiile legale și convenționale;

suport în identificarea practicilor comerciale ilicite și a clauzelor abuzive;

consultanță privind raporturile stabilite între profesioniștii din România și consumatorii din alte state membre;

consultanță și elaborare documente specifice comerțului electronic, inclusiv în matrie de informare a consumatorului, în calitate de persoană vizată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – note de informare, politica de confidențialitate, politica de cookies etc;

redactare regulament de concurs/campanie;

redactare raport diligență juridică având ca obiect conformitatea site-ului/paginii social-media aferentă unui produs/campanii etc prin raportare la dispozițiile legale și etice aplicabile;

analiză etichetă produs, inclusiv ambalaj promoțional sau clean-label prin raportare la dispozițiile legale și etice aplicabile în materie de dreptul consumatorului, dreptul publicității și alte norme de drept specifice industriei produselor promovate;

redactare/revizuire regulamente și politici privind protecția datelor aferente concursurilor realizate online sau offline;

consultanță juridică privind vânzările de soldare, vânzările promoționale, vânzările de lichidare, vânzări cu prime etc;

interrelaționare cu autoritățile publice/organismele de auto-reglementare competente în materie de dreptul consumatorului: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, Consiliul Național al Audiovizualului, Consiliul Român pentru Publicitate, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi prețuri reglementate, Ministerul Sănătății etc; – litigii de dreptul consumatorului, în care asigurăm asistență și reprezentare atât pentru operatorii economici cât și pentru consumatori (litigii având ca obiect prețurile practicate, clauzele abuzive, garanția etc).

Vezi si:
Servicii juridice în materie de proprietate intelectuală publicitate & influenceri
Servicii juridice în materie de suplimente alimentare, produse cosmetice, dispozitive medicale, medicamente
Training specializat angajați și servicii juridice în materie de protecție a datelor & DPO externalizat
Training pentru angajații din cadrul francizelor

Formular de intrebari

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui formular vor fi prelucrate exclusiv pentru a te contacta în vederea furnizării răspunsului la solicitarea pe care ne-ai adresat-o. Pentru mai multe informații te invităm să parcurgi în integralitate Politica de Confidențialitate.