Dreptul muncii, dreptul imigrației & mobilitate internațională

Relația angajator-angajat, indiferent de punctul de dezvoltare al companiei, întâmpina multiple provocări. Fie că discutăm despre o societate la început de drum, fie că ne raportăm la o societate matură, care a trecut prin procese ample în materie de resurse umane, este esențial ca abordarea relațiilor de muncă să fie una complexă, proactivă, care să urmărească atât satisfacerea nevoilor interne ale societății în materie de angați dar și preîntâmpinarea ricurilor care ar putea apărea în contextul verificărilor efectuate de către autoritățile competente.

Echipa noastră de avocați specializată in domeniul dreptului muncii și al relațiilor de muncă și industriale oferă o gamă largă de servicii dedicate resurselor urmane.

Tipuri de operațiuni în cadrul cărora echipa noastră de avocați poate oferi suport legal:

redactarea/revizuirea contractelor de muncă și a actelor adiționale specifice;

elaborarea de clauze/acorduri de confidențialitate, loialitate, neconcurență, conciliere sau cu privire la atribuțiile specifice;

suport în elaborarea și implementarea fișelor de post;

redactarea notelor de informare privind protecția datelor cu caracter personal în materie de relații de muncă;

redactarea diverselor formulare specifice aplicabile relației de muncă;

analiza dosarului de personal;

elaborarea regulamentului intern;

elaborarea politicilor interne de resurse umane;

training-uri specifice în vederea conștientizării regulilor din regulamentul intern/ politicile interne;

suport în cadrul procedurii de desemnare a reprezentantului salariaților;

suport în cadrul negocierilor colective;

suport în cadrul elaborării și adoptării contractului colectiv de muncă;

suport în materie de modificare, suspendare sau încetare a contractului de muncă;

suport în proceduri specifice privind delegarea sau detașarea angajaților;

consultanță în materii de concedii medicale la care au dreptul salariații potrivit legislației în vigoare;

consultanță și redactare documente specifice în materie de forme atipice de muncă – munca prin agent temporar de muncă, munca la domiciliu/telemunca, munca zilieră, contractul de ucenicie etc;

consultanță și redactare documente specifice programelor de internship;

consultanță și redactare/revizuire documente specifice formărilor profesionale;

consultanță în materie de maternitate și salariați cu handicap;

consultanță în materie de indemnizații și beneficii pentru angajați;

suport în cadrul transferurilor de personal;

suport în cadrul procedurilor interne de cercetare disciplinară;

suport în cadrul procedurilor privind desființarea unui post;

suport în reintegrarea angajaților pe posturile deținute anterior;

training și instruire pentru Departamentul de resurse umane în materie de dreptul muncii;

training și instruire pentru Departamentul de resurse umane în materie de protecție a datelor cu caracter personal;

suport în obținerea avizului de angajare și a permisului de ședere permanentă/temporară pentru cetățenii străini;

suport în reînnoirea și prelungirea permisului de ședere;

consultanță privind obținerea cetățeniei române;

consultanță privind decizia de returnare;

suport în obținerea avizelor de detașare;

suport în înregistrarea rezindenței în România pentru cetățeni din Uniunea Europeană și SEE;

audit intern în materie de dreptul muncii, relații de muncă și industriale (verificarea dosarelor de personal, a înregistrărilor în Revisal, salarizare etc);

interrelaționare cu autoritățile publice competente în domeniul relațiilor de muncă  – Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul General pentru Imigrări, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării etc;

suport în cadrul controalelor specifice ale Inspectoratului Teritorial de Muncă, ale Inspectoratului General pentru Imigrări, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (atunci când investigația vizeaza angajatorul, ca operator de date sau salariatul, ca persoană vizată); – litigii de dreptul muncii, în care asigurăm asistență și reprezentare atât pentru angajatori cât și pentru angajați (litigii având ca obiect răspunderea disciplinară a angajatului, desființarea postului ocupat, hărțuirea și discriminarea, drepturi salariale etc).

Vezi si:
Servicii juridice în materie de protecție a datelor cu caracter personal pentru resurse umane
Servicii juridice în materie de concurență
Servicii juridice în materie de protecție a datelor & DPO externalizat
Servicii juridice recuperări creanțe
Servicii juridice societăți și grupuri de societăți

Formular de intrebari

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui formular vor fi prelucrate exclusiv pentru a te contacta în vederea furnizării răspunsului la solicitarea pe care ne-ai adresat-o. Pentru mai multe informații te invităm să parcurgi în integralitate Politica de Confidențialitate.