Societati si grupuri de societati

Avocații din echipa noastră consiliază atât companii din România dar și entități care doresc să desfășoare activități pe teritoriul României, indiferent de etapa de existență. Oferim suport atât antreprenorilor aflați la început de drum cât și celor care au o afacere cu prezență îndelungată care se confruntă cu provocări privind administrarea sau organizarea internă sau doresc să se extindă.

Tipuri de operațiuni în cadrul cărora echipa noastră de avocați poate oferi suport legal:

– consultanță privind formele de societate care pot funcționa în România, identificarea formei adecvate de derulare a activităților pe teritoriul României;

–  consultanță și asistență privind înființarea societăților, organizarea și administrarea acestora;

– redactarea documentelor pentru înființarea societăților și reprezentare în fața Registrului Comerțului în vederea înregistrării societății;

–  consultanță și asistență juridică cu privire la funcționarea organelor de conducere și cu privire la drepturile și obligațiile administratorilor ori a asociaților;

– îndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru înregistrarea oricărei modificări în statutul acesteia (schimbarea obiectului principal de activitate, adăugarea/eliminarea de obiecte de activitate din actul constitutiv, cesiunea părților sociale, majorarea de capital, modificarea administratorului, prelungirea mandatului acestuia, prelungirea sau modificarea sediului social pricipal/secundar/punct de lucru, modificarea denumirii societății;

– redactarea de decizii ale asociatului unic sau de hotărâri ale adunării generale a asociaţilor;

– îndeplinirea procedurilor legale privind suspendarea activităţii unei societăţi şi reluarea acesteia la o dată ulterioară;

– consultanță și asistență privind înregistrarea sau închiderea de reprezentanţe, filiale, sucursale sau puncte de lucru ale societăţilor;

– consultanță, asistență  și redactare documente specifice lichidării voluntare și dizolvării societăților; – consultanță și asistență în materie de radiere societăți.

Vezi si:
Servicii juridice în materie de recuperare creanțe
Servicii juridice în materie de dreptul muncii, dreptul imigrației și mobilitate internațională
Servicii juridice în materie de insolvență
Servicii juridice în materie de protecție a datelor & DPO externalizat

Formular de intrebari

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui formular vor fi prelucrate exclusiv pentru a te contacta în vederea furnizării răspunsului la solicitarea pe care ne-ai adresat-o. Pentru mai multe informații te invităm să parcurgi în integralitate Politica de Confidențialitate.