Recuperari creante

Negocierea achitării debitelor cu societățile partenere sau cu clienții a fost dintotdeauna o operațiune dificilă ce necesită un plan coerent și eficient.

Echipa noastră de avocați oferă  asistență și reprezentare în astfel de proceduri pentru a ajunge la acorduri și întocmirea unor eventuale angajamente de plată cu debitorii sau, dacă situația o impune, asigurarea reprezentării în cadrul procedurilor judiciare pentru recuperarea forțată a debitelor.

De cele mai multe ori, alegerea celei mai bune solutii (amiabile sau judiciare) pentru recuperarea unei datorii nu se rezumă doar la obținerea unei hotărîri judecătorești ci, în majoritatea cazurilor, o variantă favorabilă și mai rapidă poate fi reprezentată de încheierea unui acord cu debitorul prin intermediul căruia să fie stabilite foarte clar termene și modalități de plată a debitului.

Tipuri de operațiuni în cadrul cărora echipa noastră de avocați poate oferi suport legal:

– redactarea și transmiterea de notificări/somații de plată către debitori;

– negocierea de acorduri cu societățile debitoare prin purtarea întregii corespondențe, trimiterea de notificări prealabile și întocmirea angajamentelor de plată (pentru debit integral, plată eșalonată, plată amânată etc) necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a posibilelor diferende ce pot lua naștere in urma unui debit neachitat;

– consultanță juridică prealabilă, atat în etapa negocierilor angajamentelor de plată, cât și în etapa litigioasă, atât înainte cât și ulterior inițierii demersurilor litigioase;

– monitorizarea creanțelor, inclusiv în etapa executării silite, până la finalizarea procedurilor de executare silită inițiate pentru recuperarea creanțelor;

– redactarea și transmiterea cererilor de chemare în judecată împotriva debitorilor, în vederea recuperării creanțelor;

– asistarea și reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată;

– înregistrarea cererilor de executare silita pe rolul executorului judecătoresc desemnat să pună în executare hotărârea instanţei; – asistare în recuperarea internațională de creanțe.

Vezi și:
Servicii juridice în materie de francizare, distribuție și joint-venture
Servicii juridice în materie de protecție a datelor & DPO externalizat
Servicii juridice în materie de dreptul muncii, dreptul imigrației și mobilitate internațională
Servicii juridice în materie de suplimente alimentare, produse cosmetice, dispozitive medicale, medicamente
Servicii juridice în materie de concurență

Formular de intrebari

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui formular vor fi prelucrate exclusiv pentru a te contacta în vederea furnizării răspunsului la solicitarea pe care ne-ai adresat-o. Pentru mai multe informații te invităm să parcurgi în integralitate Politica de Confidențialitate.