Titular drepturi de autor

Organismele de gestiune colectivă

Ce sunt organismele de gestiune colectivă?

Organismele de gestiune colectivă: Deși existente deja de foarte mult timp, organismele de gestiune colectivă (așa-numitele “OGC-uri”) nu sunt foarte bine cunoscute de către titularii drepturilor de autor. Văzute deseori de aceștia ca simple entități ce nu aduc un aport concret în cadrul activităților artistice desfășurate, acestea sunt în majoritatea cazurilor ignorate, nebeneficiind de importanță în rândul titularilor de drepturi de autor. Sigur că titularii își pot exercita drepturile și în mod personal, apartenența la un organism de gestiune colectivă fiind o opțiune pentru aceștia, nu o obligație impusă de lege (cu anumite excepții prevăzute expres de dispozițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe).

Cum funcționează organismele de gestiune colectivă?

Toate aceste OGC-uri funcționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, fiind definite ca persoane juridice constituite prin liberă asociere, având drept obiect de activitate, unic sau principal, gestiunea drepturilor de autor sau drepturilor conexe dreptului de autor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate, care le sunt încredinţate de către mai mulţi autori sau titulari de drepturi de autor, în beneficiul colectiv al acestora.

Printre cele mai cunoscute organisme de gestiune colectivă de pe teritoriul României se numără UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România) – entitatea care gestionează drepturile producătorilor de fonograme; COPYRO – entitatea care gestionează drepturile autorilor de opere scrise; CREDIDAM (Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți) – entitatea care gestionează drepturile artiștilor interpreți sau executanți; UCMR-ADA (Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația Drepturilor de Autor) – entitatea care gestionează drepturile autorilor de muzică.

Pentru funcționare, OGC-urile trebuie să îndeplinească criteriile verificate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), ca autoritate unică în ceea ce privește evidența, observarea și controlul aplicării legislației în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe.  

Ulterior acordării unui mandat acestor organisme împreună cu declararea în mod corespunzător a operelor, titularii de drepturi vor putea fi reprezentați în operațiuni precum: colectarea sumelor datorate de utilizatori, asistență și consultanță de specialitate, furnizarea de informații referitoare la drepturile ce fac obiectul contractului de gestiune etc.

Este important de înțeles faptul că organismele de gestiune colectivă au rolul de a aduce beneficii pentru titularii de drepturi de autor, astfel încât aceștia din urmă să poată primi remunerațiile cuvenite pentru utilizarea operelor precum și să beneficieze de consultanță și asistență la încheierea contractelor.  

Poți urmări articole de interes pentru afaceri pe pagina noastră de LinkdIn și Facebook.

Pentru mai multe detalii, poți lua legătura cu avocații noști specializați în proprietate intelectuală.

Distribuie articolul

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *