Majorarea salariului minim 2022
|

Majorarea salariului minim 2022

Majorarea salariului minim pe economie 2022. Nu mai este o noutate faptul că, începând cu 1 ianuarie 2022, salariul minim a fost modificat prin majorarea acestuia până la suma de 2.550 lei. Acest lucru, deși aparent simplu, impune două obligații principale în sarcina angajatorilor: obligația de a transpune majorarea salariului în raportul angajat-angajator prin modificarea…

Regulamentul intern – obligatoriu pentru angajator?
|

Regulamentul intern – obligatoriu pentru angajator?

Regulamentul intern sau documentul identificat adesea în practică sub denumirea de “regulament de ordine interioară “ ori “regulament intern de organizare și funcționare“ (un mix al unor noțiuni terminologice specifice mai multor instituții) are un rol esențial în reglementarea concretă a relațiilor de muncă la nivelul unei societăți. Acest document reprezintă principalul instrument care asigură…

Decizia de concediere – descrierea faptei
|

Decizia de concediere – descrierea faptei

Decizia de concediere: Obligația angajatorului de a descrie fapta care constituie abatere disciplinară. Desfacerea contractului individual de muncă reprezintă cea mai drastică sancțiune pe care angajatorul o poate aplica în cazul săvârșirii de abateri disciplinare de către salariați. În cazul în care societatea angajatoare decide să aplice o astfel de măsură, este necesar să se…