Zilele libere din anul 2024 | Public holidays in 2024
|

Zilele libere din anul 2024 | Public holidays in 2024

În cursul anului 2024, angajații din România vor beneficia de 17 zile libere, încadrate drept sărbători legale, fără a diferenția după cum lucrează în sectorul public sau privat, iar acestea vor fi remunerate. În cazul în care doriți să consultați dispozițiile legale, aceste zile de sărbătoare legală sunt reglementate la articolul 139 din Legea nr….

ESG sau cum pot face companiile diferența în ramurile în care activează
| | |

ESG sau cum pot face companiile diferența în ramurile în care activează

ESG sau cum pot face companiile diferența în ramurile în care activează. Conceptul ESG (Environmental, Social and Governance) este din ce în ce mai prezent în strategia de activitate a companiilor. ESG este utilizat, în multe cazuri, și ca un indicator al performanței unei companii vizate, indicator care poate cântări mult, atât în formarea deciziei…

2022 Concediul paternal reguli noi
| |

2022 Concediul paternal reguli noi

2022 Concediul paternal reguli noi. În data de 26 august 2022, prin OUG 117/2022, Guvernul a modificat Legea 210/1999 privind concediul paternal, introducând, astfel, o serie de drepturi bine-venite pentru concilierea vieții profesionale cu viața de familie. Cea mai relevantă schimbare ar putea consta în faptul că perioada concediului paternal este considerată vechime în muncă,…

Acordarea zilelor libere pentru sărbătorile religioase anuale
| |

Acordarea zilelor libere pentru sărbătorile religioase anuale

Acordarea zilelor libere pentru sărbătorile religioase anuale. Putem impune salariaților să efectueze concediu de odihnă dacă aparțin unui cult religios legal ale cărui sărbători nu se suprapun cu cele ale cultului creștin-ortodox? Acordarea zilelor libere pentru sărbătorile religioase, altele decât cele acordate în mod normal pentru persoanele care aparțin religiei creștin-ortodoxe reprezintă o provocare pentru…

Majorarea salariului minim 2022
|

Majorarea salariului minim 2022

Majorarea salariului minim pe economie 2022. Nu mai este o noutate faptul că, începând cu 1 ianuarie 2022, salariul minim a fost modificat prin majorarea acestuia până la suma de 2.550 lei. Acest lucru, deși aparent simplu, impune două obligații principale în sarcina angajatorilor: obligația de a transpune majorarea salariului în raportul angajat-angajator prin modificarea…

Monitorizarea angajaților la locul de muncă
| |

Monitorizarea angajaților la locul de muncă

Monitorizarea angajaților la locul de muncă este un subiect de actualitate care preocupă ambele părți ale relației de muncă – atât angajatul cât și angajatorul. Relațiile de muncă implică oferirea de multiple avantaje extrasalariale angajaților în contextul actual, acestea ajutând atât la retenția personalului cât și la fidelizarea angajaților. Multe dintre avantaje pot fi puse…

Fenomenul de mobbing în România
| |

Fenomenul de mobbing în România

Fenomenul de mobbing, de hărțuire la locul de muncă reprezintă un subiect amplu dezbătut în prezent, în special când se pune în discuție încetarea relației de muncă. Ce reprezintă noțiunea de mobbing? Hărțuirea la locul de muncă reprezintă acea conduită abuzivă care prin gesturi, cuvinte sau atitudini nepotrivite aduce atingere persoanei salariatului și contribuie la…

Regulamentul intern – obligatoriu pentru angajator?
|

Regulamentul intern – obligatoriu pentru angajator?

Regulamentul intern sau documentul identificat adesea în practică sub denumirea de “regulament de ordine interioară “ ori “regulament intern de organizare și funcționare“ (un mix al unor noțiuni terminologice specifice mai multor instituții) are un rol esențial în reglementarea concretă a relațiilor de muncă la nivelul unei societăți. Acest document reprezintă principalul instrument care asigură…

Decizia de concediere – descrierea faptei
|

Decizia de concediere – descrierea faptei

Decizia de concediere: Obligația angajatorului de a descrie fapta care constituie abatere disciplinară. Desfacerea contractului individual de muncă reprezintă cea mai drastică sancțiune pe care angajatorul o poate aplica în cazul săvârșirii de abateri disciplinare de către salariați. În cazul în care societatea angajatoare decide să aplice o astfel de măsură, este necesar să se…

Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici parlamentari
|

Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici parlamentari

Sancțiunile disciplinare aplicabile funcționarilor publici parlamentari. Separat de cadrul legal general prevăzut de Codul Muncii în materie de abateri disciplinare, există mai multe acte normative care reglementează un regim sancționator diferit pentru anumite categorii de personal. Este cazul răspunderii disciplinare a pesonalului didactic, a funcționarilor publici, a arhitecților, a asistenților medicali și moașelor, personalului cultelor…