autorizarea ANAD
|

Autorizarea ANAD

Autorizarea ANAD. Societatea contemporană este complexă și întâmpină multe provocări, inclusiv în sport, fie el și recreativ, respectiv desfășurat în săli de culturism și/sau fitness, nu doar la nivel de performanță.

Un fenomen frecvent întâlnit și îngrijorător, întrucât nu doar că alterează valorile și principiile sportive, însă are implicații dintre cele mai grave asupra sănătății practicanților de sport, este dopingul.

În scopul prevenirii și combaterii dopajului în sport, în România există și funcționează Agenția Națională Anti-Doping (ANAD), ale cărei competențe se extind inclusiv cu privire la autorizarea agenților economici particulari, respectiv persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale si asociații în participațiune, care desfășoară activități de culturism și/sau fitness.

Agenții economici vizați sunt obligați să înainteze către ANAD o cerere pentru eliberarea certificatului de funcționare din punct de vedere al reglementarilor anti-doping. În situația în care activitățile de culturism și/sau fitness se desfășoară la mai multe puncte de lucru, este obligatorie obținerea unui certificat de funcționare pentru fiecare punct de lucru în parte. Termenul în care trebuie solicitată autorizarea este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării societății sau a autorizării punctului de lucru.

Este important de reținut că este obligatorie autorizarea, indiferent dacă sunt distribuite sau nu suplimente alimentare în sală.

Printre documentele care se atașează cererii de autorizare se numără: lista actualizată cu suplimentele alimentare distribuite în sală și copia atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping, organizat de ANAD. În cazul în care în sală nu se comercializează suplimente alimentare, în locul listei menționate se va depune doar o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă acest fapt.

În ceea ce privește atestatul de absolvire a cursului de instruire anti-doping, acesta trebuie obținut prealabil înaintării cererii de autorizare. La cursul pentru obținerea atestatului pot participa administratorii/reprezentanții societății care gestionează activitatea sălilor de fitness și/sau culturism ori un angajat al societății.

Certificatul emis de ANAD are valabilitatea de 3 ani, existand obligația de a notifica Agenția ori de cate ori împrejurările în care s-a obținut se schimbă, incluzând și cazul în care persoana deținătoare a atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping încetează relația cu societatea și sarcina este preluată de o altă persoană. Prelungirea valabilității certificatului emis se efectuează prin depunerea unei cereri în termen de 30 de zile de la data expirării acestuia.

Este obligatorie afișarea unei copii a certificatului în sală, într-un loc vizibil și accesibil publicului.

În lipsa certificatului emis de ANAD, desfășurarea activității în cadrul sălilor de fitness și/sau culturism constituie contravenție, iar societatea în cauza riscă, pe lângă o amendă cuprinsă între 2500 și 7500 LEI, chiar suspendarea sălii pe o durată de la o lună la 6 luni.

Pe durata cuprinsă între momentul depunerii cererii pentru autorizare și 60 de zile de la momentul înregistrării acesteia la ANAD, societățile nu sunt pasibile de sancțiuni din pricina neautorizării.

AUTORIZAREA ANAD. Dorești ajutor în obținerea certificatului de funcționare anti-doping? Echipa noastră de avocați te poate ajuta!

Prin mici eforturi, individuale sau colective, contribuim la promovarea sportului curat.

Poți urmări articole de interes pentru afaceri, inclusiv cele din industria fitness & sănătate pe paginile noastre de LinkdIn și Facebook sau pe site-ul nostru.

Av. Alina Ușurelu – OTD Lawyers

Distribuie articolul

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *