Autoritatile nu vor mai putea cere copii ale documentelor
|

Autoritățile nu vor mai solicita copii ale documentelor

Autoritățile nu vor mai solicita copii ale documentelor emise deja de alte entități ale statului. Intrarea în vigoare a legii 267/2021 ce are în vedere completarea O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale are ca obiect principal debirocratizarea sistemului și facilitarea comunicării cu instituțiile publice prin posibilitatea obținerii de copii ale unor documente de care ar putea fi nevoie pentru soluționarea unei cereri înaintate instituțiilor din România. Mai concret, procedura de depunere a copiilor de pe documentele emise deja de alte entități ale statului va fi înlocuită prin înaintarea unei solicitări către instituția emitentă, dar nu de către solicitant (persoanele fizice/juridice), ci de către autoritatea care are nevoie de copie.  

Cu alte cuvinte, persoanele care depun acum cereri nu mai trebuie să facă demersuri pentru a obține copii de pe documente deja emise de alte entități, fiind necesar ca instituțiile să realizeze în mod direct comunicarea între ele pentru a transmite copiile, textul de lege având următorul conținut:  

“(1)Se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

(2)Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale solicită entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin. (1), în format electronic, copii sau extrase ale acestora, în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public, prevederile art. 2 alin. (2) şi ale art. 4 aplicându-se în mod corespunzător.”

Legea ar urma să vină în sprijinul cetățenilor în relația cu autoritățile și să accelereze procedurile de obținere a diferitelor avize, autorizații etc. Dat fiind faptul că momentan lucrurile se întâmplă însă doar la nivel teoretic, urmează să vedem maniera în care dispozițiile legale vor fi aplicabile concret în perioada următoare.

Poți urmări articole de interes pe paginile noastre de LinkdIn și Facebook sau pe site-ul nostru.

Distribuie articolul

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *