| | |

Q&A privind Termenii și Condițiile pentru magazine online

Q: De ce este necesar ca un magazin online să publice pe site documentul Termeni și Condiții?

A: Nu există o reglementare legală care să specifice în mod expres faptul ca magazinul online trebuie să publice pe site termeni și condiții. Cu toate acestea, este important ca deținătorii magazinelor online să implementeze un astfel de document pentru a avea un instrument legal care să reglementeze în detaliu relația business-to-consumer (B2C) sau business-to-business (B2B).

Important: Atunci când sunt puse bunuri sau servicii pe segmentul online trebuie avut în vedere faptul că ne referim la un serviciu al societății informaționale atfel încât, indiferent de forma de comerț electronic practicată – B2B sau B2C, trebuie avută în vedere informarea destinatarului. Obligații de informare există, așadar, inclusiv în cadrul comerțului B2B, acestea fiind cu mult extinse dacă se practică un comerț de tipul B2C.

Q: Ce implică documentul Termeni și Condiții?

A: Termenii și Condițiile sau documentele pe care le publică pe site un magazin online pentru a stabili condițiile relațiilor comerciale implică cel puțin trei elemente: comerțul electronic, protecția datelor cu caracter personal și dreptul consumatorului. La acestea se pot adăuga concurența, publicitatea, proprietatea intelectuală etc.

Q: Ce ar trebui să conțină documentul Termeni și Condiții?

A: Plecând de la ideea celor trei direcții principale pe care le presupune relația la distanță cu clientul, respectiv comerțul electronic, protecția datelor cu caracter personal și dreptul consumatorului, trebuie pornit de la obligația legală impusă de Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic care obligă furnizorul de servicii să pună la dispoziția destinatarilor facil, direct, permanent și gratuit o serie de informații precum: numele sau denumirea furnizorului de servicii; domiciliul sau sediul furnizorului de servicii; numerele de telefon, fax, adresa de poştă electronică şi orice alte date necesare contactării furnizorului de servicii în mod direct şi efectiv; tarifele aferente serviciilor oferite; cheltuielile aferente livrării etc.

Mai departe, vor fi avute in vedere, pentru comertul B2C, prevederile Ordonanței nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, care obligă vânzătorul să pună la dispoziția consumatorului, în mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, în cazul în care respectivele informaţii nu reies în mod evident din context, informații precum: principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor; identitatea profesionistului; preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat în avans în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele poştale; modalităţile de plată și livrare; informații privind garanția comercială; durata de valabilitate a contractului etc.

Separat de legislația sus expusă, în materie de informare a consumatorului, în calitatea sa de persoană vizată, vor fi avute în vedere dispozițiile Regulamentului 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsurile de aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor.

Q: Care este termenul maxim de livrare care poate fi inserat in Termeni și Condiții?

A: În contractele la distanţă, termenul legal pentru livrarea produselor achiziţionate de consumator pe care Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 îl impune, dacă nu există stipulaţie contrară a părţilor, este de cel mult 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului.

Q: Când se consideră încheiat contractul la distanță?

A: Momentul încheierii contractului reprezintă o chestiune care, în practică, ridică probleme de interpretare, însă Ordonanța de Urgență nr.  34/2014 tranşează orice eventuală apreciere eronată, precizând expres faptul că momentul încheierii contractului la distanţă dintre cumpărător şi profesionist îl constituie momentul confirmării, pe un suport durabil, de către profesionist, a acceptării comenzii transmisă de consumator.

Pentru mai multe detalii, poți lua legătura cu avocații noști specializați în e-commerce.

Distribuie articolul

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *