Invocarea rezoluțiunii sau a rezilierii în situația în care partenerul de afaceri nu respectă contractul la care s-a obligat|Termination of the contract in case of non-compliance with contractual obligations by the business partner
| |

Invocarea rezoluțiunii sau a rezilierii în situația în care partenerul de afaceri nu respectă contractul la care s-a obligat|Termination of the contract in case of non-compliance with contractual obligations by the business partner

În situația în care partenerul de afaceri nu execută o obligație esențială asumată prin contract, cealaltă parte poate obține rezoluțiunea (dacă discutăm de un contract cu executare dintr-odată) sau rezilierea (in situatia unui contract cu executare succesiva), adică desființarea contractului pentru neîndeplinirea culpabilă a prestațiilor. Totusi, in cazul contractelor cu executare succesiva, rezilierea poate opera…

Zilele libere din anul 2024 | Public holidays in 2024
|

Zilele libere din anul 2024 | Public holidays in 2024

În cursul anului 2024, angajații din România vor beneficia de 17 zile libere, încadrate drept sărbători legale, fără a diferenția după cum lucrează în sectorul public sau privat, iar acestea vor fi remunerate. În cazul în care doriți să consultați dispozițiile legale, aceste zile de sărbătoare legală sunt reglementate la articolul 139 din Legea nr….

2022 Concediul paternal reguli noi
| |

2022 Concediul paternal reguli noi

2022 Concediul paternal reguli noi. În data de 26 august 2022, prin OUG 117/2022, Guvernul a modificat Legea 210/1999 privind concediul paternal, introducând, astfel, o serie de drepturi bine-venite pentru concilierea vieții profesionale cu viața de familie. Cea mai relevantă schimbare ar putea consta în faptul că perioada concediului paternal este considerată vechime în muncă,…

Acordarea zilelor libere pentru sărbătorile religioase anuale
| |

Acordarea zilelor libere pentru sărbătorile religioase anuale

Acordarea zilelor libere pentru sărbătorile religioase anuale. Putem impune salariaților să efectueze concediu de odihnă dacă aparțin unui cult religios legal ale cărui sărbători nu se suprapun cu cele ale cultului creștin-ortodox? Acordarea zilelor libere pentru sărbătorile religioase, altele decât cele acordate în mod normal pentru persoanele care aparțin religiei creștin-ortodoxe reprezintă o provocare pentru…

Autoritățile nu vor mai solicita copii ale documentelor
|

Autoritățile nu vor mai solicita copii ale documentelor

Autoritățile nu vor mai solicita copii ale documentelor emise deja de alte entități ale statului. Intrarea în vigoare a legii 267/2021 ce are în vedere completarea O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale are ca obiect principal debirocratizarea sistemului și facilitarea comunicării cu instituțiile publice prin posibilitatea obținerii…

Ghid ANAF pentru criptomonede

Ghid ANAF pentru criptomonede

Ghid ANAF pentru criptomonede. Reglementarea criptomonedelor nu mai este o noutate în România, subiectul impozitării veniturilor realizate din aceste surse fiind tranșat chiar de la nivelul anului 2019. Conform celui mai recent material în materie de crypto publicat de ANAF la finalul anului 2021, veniturile realizate de către o persoană fizică din transferul de monedă…

Majorarea salariului minim 2022
|

Majorarea salariului minim 2022

Majorarea salariului minim pe economie 2022. Nu mai este o noutate faptul că, începând cu 1 ianuarie 2022, salariul minim a fost modificat prin majorarea acestuia până la suma de 2.550 lei. Acest lucru, deși aparent simplu, impune două obligații principale în sarcina angajatorilor: obligația de a transpune majorarea salariului în raportul angajat-angajator prin modificarea…

Fenomenul de mobbing în România
| |

Fenomenul de mobbing în România

Fenomenul de mobbing, de hărțuire la locul de muncă reprezintă un subiect amplu dezbătut în prezent, în special când se pune în discuție încetarea relației de muncă. Ce reprezintă noțiunea de mobbing? Hărțuirea la locul de muncă reprezintă acea conduită abuzivă care prin gesturi, cuvinte sau atitudini nepotrivite aduce atingere persoanei salariatului și contribuie la…

Regulamentul intern – obligatoriu pentru angajator?
|

Regulamentul intern – obligatoriu pentru angajator?

Regulamentul intern sau documentul identificat adesea în practică sub denumirea de “regulament de ordine interioară “ ori “regulament intern de organizare și funcționare“ (un mix al unor noțiuni terminologice specifice mai multor instituții) are un rol esențial în reglementarea concretă a relațiilor de muncă la nivelul unei societăți. Acest document reprezintă principalul instrument care asigură…

Decizia de concediere – descrierea faptei
|

Decizia de concediere – descrierea faptei

Decizia de concediere: Obligația angajatorului de a descrie fapta care constituie abatere disciplinară. Desfacerea contractului individual de muncă reprezintă cea mai drastică sancțiune pe care angajatorul o poate aplica în cazul săvârșirii de abateri disciplinare de către salariați. În cazul în care societatea angajatoare decide să aplice o astfel de măsură, este necesar să se…